Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Актуелности

Oдлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-126/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 31.07.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-126/2020

1. У угоститељским објектима се ограничава  број гостију за је... настави...
12.03.2021
Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја
Општина Опово објављује 
Оглас за јавни увид у  Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја,  
Оглас можете преузети на линку испод

настави...
12.03.2021
Излагање на јавни увид идејног пројекта путне и каналске мреже катастарске општине Баранда

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 31.01.2017. године почиње излагање на јавни увид идејног  пројекта путне и каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.02.2017. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат  путне и каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова.

Идејни про... настави...

12.03.2021
Дани општине Опово од 19. до 22. маја

Овогодишње обележавање Дана општине одржаће се бројним манифестацијама током четири дана од 19. до 22. маја. За разлику од претходних година, програм ће бити значајно богатији и испуњенији. Организациони одбор иницирала је локална самоуправа уз чију подршку у организацији програмских активности учествују локална удружења и установе. 

У петак 19. маја, у Дому културе Опово одржаће се свечана Академија. У програму је предвиђена пројекција кратког филма "Годину дана рада локалне самоуправе", а уз пригодан културни програм биће по први пут уручене новоустановљене мајске награде за појединце који ... настави...

12.03.2021
Октобарски дани у Опову од 29.09 до 02.10

Као и прошле године крајем септембра и почетком октобра у Опову се организује занимљива и програмом богата манифестација. Октобарски дани у Опову трајаће од 29. септембра до 2. октобра, а садржај манифестације чиниће музички, изложбени, друштвени и биоскопски програм.
Првог дана, у петак 29. септембра у Галерији „Јован Поповић“, под називом „Ја сам рођен тамо на салашу“ одржава се изложба поводом јубилеја 40 година од оснивања и рада оркестра „Оповачки тамбураши“. Отварање изложбе је у 18:00 часова и организатори позивају све заинтерсоване грађане да дођу и уживају у овој изложби.
У суботу, 30 септембр... настави...

12.03.2021
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом
настави...
12.03.2021
Коначна листа реда првенства

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и додела пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 15. децембра 2017. године објављује КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА.

настави...
12.03.2021
Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово

На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 54.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава:  

ЈАВНИ  УВИД У  НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА... настави...

12.03.2021
Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово
Општина Опово расписује тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово. Конкурсна документација и позивно писмо се налазе у прилогу.

настави...
12.03.2021
Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО
На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014), члан 19.Закона о стратешкој процени утицја на животну средину(„(„Службени  гласник РС“, бр.135/04 и88/10“)  и чл. 54-67.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава  

  ЈАВНИ  УВИД 
  У  НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉ... настави...
12.03.2021

Остале вести

Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oпово Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oповo Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја