Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Конкурси


Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  црквених и верских заједница из буџета општине Опово за 2021. годину - zip 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2021. годину 1- zip 

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2021 годину- zip

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Опово путем појединачних давања у 2020.  - pdf 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово  писарница- doc 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово матичар - doc 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину 2- zip 

Јавни позив за доказиивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2021. годину - zip

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2021. годину - zip

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину- zip 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово 2020 - pdf 

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2020 годину- zip

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019 години - zip 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2019. годину- zip 

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2019 годину- zip

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2019. годину-1- zip 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину-2- zip 

Конкурс за област спорта 2018 -  zip

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2018 годину- измена -  zip

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину- zip 

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2018 годину- zip

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово - zip

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Опово - zip

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018. годину - zip

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Опово за 2017. годину - zip

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2017. годину - измена 17.08.2017 - zip

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине - pdf

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова у 2017. години - zip

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2017. годину - измена 17.03.2017 - zip

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2017. годину - pdf