Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Јавне набавке


Јавни позив за подношење понуда - Јавна набавка за избор приватног парнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово - pdf 

 Сузбијање одраслих форми комараца 2020  - zip

Набавка услуга - Контроле вектора заразних болести и сузбијања инвазивних врста и системска дератизација неуређених зелених површина, приобаља и дивљих депонија - zip

Набавка услуга - Стручни надзор над изградњом локалног пута Опово-Дебељача-наставак - zip

Набавка добара - набавка пакета основних прехрамбених производа, средстава за дезинфекцију, личну хигијену, помоћ пензионерима са најнижим примањима - zip

Набавка услуга - Сузбијање одраслих форми комараца 2020  - zip

Набавка радова - Изградња локалног пута Опово - Дебељача - наставак - zip

Набавка услуга - Услуга асфалтирања улица у Сефкерину 2020. год -zip

Набавка услуга- Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Опово за 2020 годину - zip

Набавка услуга- Услуге одржавања информационог система ЛПА за 2020. годину - zip

Набавка услуга - Услуга одржавања јавне расвете 2020 -zip

Набавка услуга- Услуга израде информатора општине Опово и штампање Публикација  - zip

Набавка услуга- Регресиран превоз ученика средњих школа у општини Опово за 2020 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата 2020 - zip

Набавка добара - набавка канцеларијског материјала 2019 - zip

Набавка добара - набавка грађевинског материјала и уређаја за шест сеоских домаћинстава - zip

Набавка услуга - Катастарско класирање земљишта у КО Баранда -zip

Набавка услуга - Услуга одржавања јавне расвете поновљен поступак -zip

Набавка услуга - Услуга одржавања јавне расвете -zip

Набавка радова - Изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 7 до 13 - zip

Набавка услуга - Услуга стручног надзора за потребе општине Опово-zip

Набавка радова - Асфалтирање улица у насељеним местима општине Опово 2019  - zip

Набавка услуга - Услуга организовања пољочуварске службе на територији општине Опово за 2019  - zip

Набавка радова - Радови на постављању брзинских дисплеја на територији општине Опово 2019-zip

Набавка услуга - Израда пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице са пратећим инсталацијама за опремање радне зоне у Сакулама фаза II - zip

Набавка услуга - Сузбијање одраслих форми комараца 2019  - zip

Набавка радова - Изградања мини пич терена у Сакулама - zip

Набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и енергетску санацију дома здравља у Опову-zip

Набавка услуга - Лични пратиоц_2019-zip

Набавка радова - Реконструкција водоводне мреже у улици Братства Јединства у Опову - zip

Набавка услуга- Услуге одржавања информационог система ЛПА за 2019 годину - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата 2019 - zip

Набавка услуга- Услуге хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Опово за 2019 - zip

Набавка услуга- Регресиран превоз ученика средњих школа у општини Опово за 2019 - zip

Набавка услуга - услуга изнајмљивања клизалишта - zip

Јавна набавка - грађевински материјал, намештај и електрични уређаји за пет сеоских домаћинстава - zip

 - Увођење рачунарске мреже у ОШ Доситеј Обрадовић Опово- zip

Набавка услуга - Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи локалног пута Опово-Дебељача фазе 5 и 6  - zip

Набавка радова - Увођење рачунарске мреже у ОШ Доситеј Обрадовић Опово- zip

Набавка радова - Изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 5 и 6 - zip

Набавка услуга - Лични пратиоц_1

-zip

Набавка услуга - Лични пратиоц-zip

Набавка услуга - Услуга помоћ у кући-zip

Набавка услуга - Услуга стручног надзора над извођењем радова - Радови на асфалтирању улица у Сефкерину-zip

Набавка радова - Радови на уређењу атарских путева-zip

Набавка радова - Радови на изградњи-реконструкцији соларних аутобуских стајалишта на територији општине Опово-zip

Набавка радова - Радови на постављању брзинских дисплеја на територији општине Опово-zip

Набавка радова - Реконструкција водоводне мреже у Опову у улицама Светозара Марковића и Максима Горког- zip

Набавка радова - Радови на реконструкцији асфалтирања улица у Сефкерину - zip

Набавка услуга - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Опову  - zip

Набавка услуга - Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи локалног пута Опово-Дебељача фазе 1,2,3 и 4  - zip

Набавка услуга - Услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Опово  - zip

Набавка услуга - Услуга организовања пољочуварске службе на територији општине Опово  - zip

Набавка услуга - Сузбијање одраслих форми комараца  - zip

Набавка услуга - Одржавање информационог система ЛПА  за 2018 - zip

Набавка добара - Набавка нафтних деривата за 2018 - zip

Набавка радова - Регресиран превоз ученика средњих школа у општини Опово за 2018 - zip

Набавка радова - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији општине Опово - zip

Набавка радова - Изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 3 и 4 - zip

Набавка услуга - Уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла, на период од шест месеци- zip

Набавка радова - Изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 1 и 2 - zip

Набавка услуга - Непредвиђени радови на санацији и адаптацији објекта здравства амбуланта Сефкерин- zip

Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала - измена 08.09.2017 - zip

Набавка добара - Набавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације у КО Баранда - измена 11.08.2017 - zip

Набавка услуга - Израда пројектне документације за изградњу саобраћајнице са пратећим инсталацијама за опремање радне зоне у Сакулама - измена 31.08.2017 - zip

Набавка радова - Уређење атарских путева у МЗ Опово, МЗ Сефкерин и МЗ Сакуле - измена 25.08.2017 - zip

Набавка услуга - Израда техничке документације за доградњу и реконструкцију ПУ "Бамби" Опово - објекат у Сефкерину - zip

Набавка радова - Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову - измена 16.08.2017 - zip

Набавка радова - Радови на доградњи јавног објекта ПУ "Бамби" Опово - измена 20.07.2017 - zip

Набавка радова - Уградња система за видео надзор раскрснице улица Бориса Кидрича и III ново насеље у Опову - измена 13.06.2017 - zip

Набавка радова - Радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сефкерин - измена 27.06.2017 - zip

Набавка радова - Радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сакуле - измена 26.05.2017 zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 18.05.2017 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2017. годину - измена 18.04.2017 - zip

Набавка радова - радови на уградњи стругане асфалтне масе у насељеним местима Баранда и Сакуле - измена 06.04.2017 - zip

Набавка услуга - услуге израде пројектно-техничке документације за путну инфраструктуру - измена 24.03.2017 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 01.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 10.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка возила на лизинг - измена 04.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на изградњи спортског терена - измена 24.10.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање радне зоне у Баранди - измена 01.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на инсталацији централног грејања објекта дома културе у Опову - измена 25.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања ларви комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 18.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда - Опово - измена 12.09.2016 - zip

Набавка добара - техничко опремање сцене сале дома културе у Опову - измена 29.07.2016 - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улицама Тамишка и Жарка Зрењанина у Опову - измена 26.08.2016 - zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 16.06.2016 - zip

Набавка радова - уређење атарских путева у МЗ Опово, МЗ Сефкерин и МЗ Сакуле - измена 19.07.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 13.06.2016 - zip

Набавка радова - радови на санацији ударних рупа на локалним путевима у насељеним местима општине Опово - измена 13.05.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 15.04.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 14.04.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - zip

Набавка добара - набавка и монтажа половних репарираних фотеља за салу дома културе у Опову - измена 11.04.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 24.03.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опову - измена 07.03.2016 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 25.02.2016 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 03.02.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 26.01.2016 - zip

Набавка добара - набавка грађевинског материјала за породице избеглих лица - измена 29.01.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - измена 05.01.2016 - zip

Набавка радова - санација парковског осветљења у насељеним местима Опово, Сакуле, Баранда и Сефкерин - измена 18.02.2016 - zip