Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово
На основу члана 10. става 1 тачка 6 и члана 35. ст 1 тачка 19 Статута Спортског савеза општине Опово и члана 8. правилника о додели признања најуспешнијим појединцима и колективима у области спорта Спортског савеза општине Опово, Комисија за спровођење поступака и предлагање најбољих спортиста, спортских организација и појединаца за 2018. годину, 12. 12. 2018. године расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОПОВО  

Највиша спортска признања и награде ССОО додељују се:
1. НАЈБОЉЕМ СПОРТИСТИ
-  МЛАЂИ ПИОНИР/КА – ДО 14 ГОДИНА
-  СТАРИЈИ ПИОНИР/КА - 14 И 15 ГОДИНА
-  МЛАЂИ ЈУНИОР/КА – 16 И 17 ГОДИНА
-  СТАРИЈИ ЈУНИОР/КА 18 И 19 ГОДИНА
-  СЕНИОР/КА – ПРЕКО 20 ГОДИНА
2. СПОРТСКИМ НАДАМА (ДВЕ СПОРТСКЕ НАДЕ)
3. НАЈБОЉЕМ КЛУБУ
4. НАЈБОЉОЈ МУШКОЈ И ЖЕНСКОЈ ЕКИПИ
5. СПОРТСКОМ СТРУЧЊАКУ (ТРЕНЕРУ)
6. ЗА ИЗУЗЕТНУ ДУГОГОДИШЊУ АКТИВНОСТ - ЖИВОТНО ДЕЛО
7. ЗА ПОСТИГНУТЕ ИСТАКНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У СПОРТУ У ПОСМАТРАНОЈ ГОДИНИ, КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ, А ЗАСЛУЖУЈУ ПОСЕБНУ ПАЖЊУ -  СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА


ССОО може доделити постхумно признање као и поводом јубилеја и других пригода-годишњица својих чланова. Може се и доделити награда за донаторство у спорту појединцима или организацијама које су током године, као и ранијих година помагали спортске колективе у општини Опово, као и најуспешније организованим манифестацијама. Све то посебном одлуком додељује Управни одбор ССОО у поступку који се спроводи као и за доделу годишњих награда утврђених у члану 4. овог Правилника

Основни критеријуми за доделу признања:


1. ЗА СПОРТИСТЕ - постизање резултата високе вредности, појединачно или у оквиру екипе, нарочито у текућој години. Вреднују се успеси на званичним такмичењима на Покрајинском, Републичком и Међународном нивоу (максимум 80 бодова). Достојанствено и коректно понашање на такмичењима, и афирмација спорта (максимум 20 бодова).

2. ДВЕ СПОРТСКЕ НАДЕ – ово признање се додељује за постигнуте значајне резултате у земљи или иностранству у току године за коју се признање додељује (максимум 80 бодова). Достојанствено и коректно понашање на такмичењима, и афирмација спорта (максимум 20 бодова). Категорије у којима се ово признање додељује су перспективни млађи и старији пионири, по могућству једна девојчица и један дечак.


3. НАЈБОЉИ КЛУБ - постизање резултата високе вредности, нарочито у текућој години. Вреднују се успеси на званичним такмичењима на Покрајинском, Републичком и Међународном нивоу (максимум 80 бодова). Достојанствено и коректно понашање на такмичењима, и афирмација спорта (максимум 20 бодова)


4. ЗА СПОРТСКЕ ЕКИПЕ – постизање резултата високе вредности, нарочито у текућој години. Вреднују се успеси на званичним такмичењима на Покрајинском, Републичком и Међународном нивоу (максимум 80 бодова). Достојанствено и коректно понашање на такмичењима, и афирмација спорта (максимум 20 бодова).


5. ЗА ТРЕНЕРЕ – истакнути резултати са младима и унапређењу спорта у дужем периоду. Изузетан рад у спорту, који се огледа у конкретном доприносу и утицају на постизање врхунских спортских резултата спортиста. Резултат успешног спортског стручњака утврђује се на основу његовог доприноса и остваривању постигнутих пласмана спортиста или екипа, са којима је радио. Истакнути резултати у раду са младима и унапређењу спорта у дужем периоду (максимум 50 бодова). Изражени и потврђени педагошки квалитети у раду са спортистима. Примена савремених и утврђених метода у спортском тренингу. Стално стручно усавршавање испољено у учешћу на семинарима, саветовању и другим видовима стручног усавршавања (максимум 50 бодова).


6. ЖИВОТНО ДЕЛО – ово признање доделиће се за изузетан вишегодишњи допринос у развоју, унапређењу рекреативног, школског и врхунског спорта на територији општине Опово. За изузетне спортске резултате, педагошки, тренерски и научни рад у области физичког васпитања и спорта (максимум 50 бодова). Дугогодишњи друштвено-спортски рад, обезбеђивање материјално- финансијских и инфраструктурних услова за унапређење и развој спорта уопште (максимум 50 бодова). Носилац друштвено-спортских признања и награда.


7. СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА- за постигнуте истакнуте резултате у спорту у посматраној години, који нису обухваћени овим правилником, а заслужују посебну пажњу (максимум 100 бодова).Награде које посебном одлуком може доделити Управни одбор ССОО.


8. ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - вишегодишњи резултати у окупљању деце омладине ради организованог бављења спортским активностима.
Успешно организован педагошки и стручни рад са спортистима свих категорија. За спортске и такмичарске резултате основних организација које чине Савез, за број и квалитет масовних спортских активности и манифестација (максимум 50 бодова). Испољене организационе способности руководства организација у задовољавању потреба свих чланова клуба. Допринос у остваривању заједничких програма у оквиру Спортског савеза општине Опово (максимум 50 бодова).


9. ДОНАТОРИ У СПОРТУ – истакнути појединци или организације које су током читаве текуће године, као и ранијих година помагали спортске колективе у нашој општини . Ово је врло важно постојање ове категорије за додељивање награде која уз помоћ Спортског савеза и његове улоге у стабилизацији такмичарског циклуса, успева да наше организације или појединци буду присутни у врху такмичарског циклуса, а не на маргинама спортских дешавања (максимум 100 бодова).


10. ЗА СПОРТСКЕ РАДНИКЕ – изузетан допринос постизању спортскихрезултата спортиста и унапређењу спортске праксе у организацији у области спорта. Изузетан допринос у ван наставним спортским активностима ученика (обухвата бављења спортским активностима ученика, резултати на ученичким спортским такмичењима) (максимум 50 бодова). Изузетан допринос у научено- истраживачком и истраживачко - развојном раду у области спорта (објављена публикација од посебног значаја за област спорта) (максимум 50 бодова).


11. НАЈУСПЕШНИЈА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА – сама реч довољно говори манифестација која је у организационом, финансијском и стручном погледу најуспешнија за текућу годину (максимум 100 бодова).


РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОПОВО, КАО И ПРЕДСЕДНИК И СЕКРЕТАР САВЕЗА, ДОСТАВЉАЈУ ИСКЉУЧИВО ПИСМЕНЕ ПРЕДЛОГЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ НА ОБРАСЦУ КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСА НАЈКАСНИЈЕ ДО 25. ДЕЦЕМБРА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ. 
ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРС МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ ОД СЕКРЕТАРА САВЕЗА У ПАПИРНОЈ, ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, КАО И СА САЈТА ОПШТИНЕ ОПОВО И ПОРТАЛА ГЛАС ОПОВА. 
ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ СА ПРЕДЛОЗИМА ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ САВЕЗА ЛИЧНО, ИЛИ НА МЕЈЛ: sportskisavezopovo1@gmail.com.
КОНКУРС СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ФЕЈСБУК (FACEBOOK) СТРАНИЦИ ССОО, У ЛОКАЛНОМ МЕДИЈУ (ГЛАС ОПОВА) И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОПОВО.
ПРИЈАВЕ ПОДНЕТЕ ПОСЛЕ РОКА НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.

ЗА ОЦЕНУ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА И КОЛЕКТИВА РАЧУНАЋЕ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИЗ 2017. И 2018. ГОДИНЕ, С ОБЗИРОМ ДА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ НИСУ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА.

ОДЛУКУ О ДОДЕЉИВАЊУ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА ДОНОСИ УПРАВНИ ОДБОР ССОО НА ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА И ПРЕДЛАГАЊЕ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА, СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЈЕДИНАЦА.


Председник комисије

                                                                                                                   Благоја Мирков 


12.03.2021