Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Oдлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-126/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 31.07.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-126/2020

1. У угоститељским објектима се ограничава  број гостију за једним столом на 2, и у затвореном и на отвореном простору.

2. Обавезно ношење маски у свим угоститељским објектима, и у затвореном и на отвореном простору, изузев за време конзумирања хране и пића.

3. Обавезно обезбеђење средстава за дезинфекцију руку на сваком столу у угоститељским објектима.

4. Обавезно ношење маски на пијацама.

5. Обавезно ношење маске на радном месту у затвореном простору.

6. Обавезно обезбеђење физичке дистанице у “Дому за старе Сефкерин– Ружа Јелена“, уз обавезно коришћење ЛЗО од стране запослених, уз забрану посета и изласка за кориснике.

7. Кућна изолација благо оболелих и хоспитализација теже оболелих, у складу са стручним мишљењем Дома здравља Опово.

8. Забрањује се свака врста окупљања поводом прославе сеоске славе „Мандалина“ у Сефкерину,  као и све друге јавне манифестације за време трајања епидемиолошких мера.

Ова одлука ће се примењивати од 01.08.2020. године.
Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                      Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                       др Зоран Тасић
БРОЈ: 512-126/2020          
ДАНА: 31.07.2020. године               
О П О В О12.03.2021