Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Коначна листа реда првенства

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и додела пакета помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, дана 15. децембра 2017. године објављује КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА.


12.03.2021