Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину
У складу са чл. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.  47/2018), Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годинуЈавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2019. годину спровешће се  у периоду од 11.12.2018. до 14.12.2018. године.

Позивају се сви заинтересовани грађани и други правни субјекти са подручја општине, да узму учешће у јавној расправи и да дају своје предлоге, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Опово за 2019. годину, који се подносе  писменим путем, Општинској управи, Одељењу за привреду и финансије, Опово, ул. Бориса Кидрича бр.10, у периоду трајања јавне расправе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ДАНА:11.12.2018. године 
О П О В О


12.03.2021