Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово
На основу члана 124. Статута општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово “ бр 18/12, 3/13 и 5/14 ), члана 4. Одлуке  о приступању доношењу Статута Општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово“ бр.10/18.) и Закључка Општинског већа општине Опово број 06-93/18 од 06.12.2018. године,  Општинско веће општине Опово,  објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОПОВО
 
1. У поступку припреме доношења Статута општине Опово, Општинско веће општине Опово , објављује Јавни позив за спровођење  јавне расправе о нацрту Статута општине Опово, који је саставни део овог Јавног позива.
2. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Опово , спровешће  се у периоду од  07.12. 2018. године, закључно са 21.12.2018.године.
Позивају се заинтересовани грађани и други заинтерсовани субјекти на подручју општине Опово, да учествују у Јавној расправи  и  дају  своје предлоге,  мишљења и сугестије на нацрт Статута у писаном облику ,  који се подносе -  Комисији за израду нацрта Статута на адресу  Општинска управа Опово , Бориса Кидрича 10  Опово у периоду трајања јавне расправе.12.03.2021