Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Грађевинске дозволе

Грађевинска дозвола - Ћирић Милан - pdf

Грађевинска дозвола - Општина Опово - изградња потисног вода фекалне канализације - pdf

Грађевинска дозвола - Живојинов Светислав - pdf

Грађевинска дозвола - Попов Сава - pdf

Грађевинска дозвола - НАРВАЛ ДОО - pdf

Грађевинска дозвола - Баљак Угљеша - pdf

Грађевинска дозвола - "LIND FAMILY" ДОО Црепаја - pdf

Грађевинска дозвола - Ђукић Небојша - pdf

Грађевинска дозвола - ОШ "Доситеј Обрадовиц" Опово, ООШ "Свети Сава" Сефкерин - pdf

Грађевинска дозвола - ПУ "Бамби" Опово - pdf

Закључак о одбацивању - НАРВАЛ ДОО Сопот - pdf

Грађевинска дозвола - Манигода Новица - pdf

Грађевинска дозвола - Ђуровић Дејан - pdf

Грађевинска дозвола - Андрејић Горан - pdf

Грађевинска дозвола - Кетин Јовица - прва парцела - pdf

Грађевинска дозвола - Кетин Јовица - друга парцела - pdf

Грађевинска дозвола - Станојев Слободан - pdf

Грађевинска дозвола - Алексић Станислав - pdf

Грађевинска дозвола - Владимир Стојанов Dangleterre и Миријам Стојанов Dangleterre - pdf

Грађевинска дозвола - Општина Опово - пречишћавање отпадних вода - pdf

Грађевинска дозвола - Петровић Милан - pdf

Грађевинска дозвола - Јованов Душан - pdf

Грађевинска дозвола - Мишковић Драгомир - pdf