Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Годишњи извештаји


Сагласност за годишњи извештај о раду  комуналне инспекције у општини Опово за 2019 годину - pdf

Сагласност за годишњи извештај о раду грађевинске инспекције у општини Опово за 2019 годину - pdf

Сагласност за годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину - pdf

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину - pdf

Табела уз годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину - pdf

Годишњи извештај о раду и показатељ делотворности комуналне инспекције у општини Опово за 2019 годину - pdf

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције у општини Опово за 2019 годину - pdf

Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције општине Опово за 2018 годину - pdf

Годишњи извештај и сагласност Министарства  о раду инспекције за заштиту животне средине општине Опово за 2018 годину- zip

Годишњи извештај о раду инспекције општине Опово за 2018 годину - pdf

Извештај о раду комуналне инспекције за 2016. годину - pdf

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину у општини Опово - pdf

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину - pdf