Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Службени гласник општине Опово


Службени гласник општине Опово бр. 2 2021 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 1 2021 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 17 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 16 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 15 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 14 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 13 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 12 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 11 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 10 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 9 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 8 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 7 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 6 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 5 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 4 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 3 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 2 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 1 2020 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 8 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 7 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 6 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 5 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 4 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 3 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 2 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 1 2019 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 12 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 11 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 10 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 9 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 8 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 7 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 6 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 5 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 4 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 3 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 2 2018 - pdf

Службени гласник општине Опово бр. 1 2018 - pdf