Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Оперативни план, план и програм уклањања објеката


План уклањања објеката I квартал 2021 - pdf

Програм уклањања објеката I квартал 2021 - pdf

Оперативни план уклањања објеката I квартал 2021

 - pdf

План уклањања објеката IV квартал 2020 - pdf

Програм уклањања објеката IV квартал 2020 - pdf

Оперативни план уклањања објеката IV квартал 2020

 - pdf

План уклањања објеката III квартал 2020 - pdf

Програм уклањања објеката III квартал 2020 - pdf

Оперативни план уклањања објеката III квартал 2020

 - pdf

План уклањања објеката II квартал 2020 - pdf

Програм уклањања објеката II квартал 2020 - pdf

Оперативни план уклањања објеката II квартал 2020

 - pdf

План уклањања објеката I квартал 2020 - pdf

Програм уклањања објеката I квартал 2020 - pdf

Оперативни план уклањања објеката I квартал 2020

 - pdf

План уклањања објеката IV квартал 2019 - pdf

Програм уклањања објеката IV квартал 2019 - pdf

Оперативни план уклањања објеката IV квартал 2019

 - pdf

План уклањања објеката III квартал 2019 - pdf

Програм уклањања објеката III квартал 2019 - pdf

Оперативни план уклањања објеката III квартал 2019

 - pdf

План уклањања објеката II квартал 2019 - pdf

Програм уклањања објеката II квартал 2019 - pdf

Оперативни план уклањања објеката II квартал 2019

 - pdf

План уклањања објеката I квартал 2019 - pdf

Програм уклањања објеката I квартал 2019 - pdf

Оперативни план уклањања објеката I квартал 2019

 - pdf

Програм уклањања објеката IV квартал 2018 - pdf

План уклањања објеката IV квартал 2018 - pdf

Оперативни план уклањања објеката IV квартал 2018

 - pdf

Оперативни план уклањања објеката III квартал 2018

 - pdf

План уклањања објеката III квартал 2018 - pdf

Програм уклањања објеката III квартал 2018 - pdf

Програм уклањања објеката II квартал 2018 - pdf

План уклањања објеката II квартал 2018 - pdf

Оперативни план уклањања објеката II квартал 2018

 - pdf

Програм уклањања објеката I квартал 2018 - pdf

План уклањања објеката I квартал 2018 - pdf

Оперативни план уклањања објеката I квартал 2018

 - pdf

Програм уклањања објеката IV квартал - pdf

План уклањања објеката IV квартал - pdf

Оперативни план уклањања објеката IV квартал - pdf

Програм уклањања објеката III квартал - pdf

План уклањања објеката III квартал - pdf

Оперативни план уклањања објеката III квартал - pdf

Програм уклањања објеката II квартал - pdf

План уклањања објеката  II квартал - pdf

Оперативни план уклањања објеката II квартал - pdf

Програм уклањања објеката I квартал - pdf

План уклањања објеката  I квартал - pdf

Оперативни план уклањања објеката I квартал - pdf