Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Поповић Илија - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Гасенбергер Звонко - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - ЕПС дистрибуција ДОО Београд ЕД "Зрењанин" - стубна трафостаница - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - ЕПС дистрибуција ДОО Београд ЕД "Панчево" - стубна трафостаница - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - ЕПС дистрибуција ДОО Београд ЕД "Панчево" - каблирање - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Пореска управа - експозитура Опово - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Месна заједница Опово - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Ивановић Весна - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Ковачевић Слободанка - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - ОШ Доситеј Обрадовић инвестиционо одржавање - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Општина Опово - реконструкција раскрснице - pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - Општина Опово - санација парковског осветљења- pdf

Решење по члану 145 Закона о планирању и изградњи - ОШ Доситеј Обрадовић - pdf