Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Контролне листе


Контролна листа - уређивање и одржавања гробаља и сахрањивање - pdf

Контролна листа - пречишћавања и дистрибуција испорука воде  - pdf

Контролна листа - пречишћавања и дистрибуција воде одржавања водовода  - pdf

Контролна листа - држање домаћих животиња и кућних љубимаца  - pdf

Контролна листа  - трговински објекти радно време  - pdf

Контролна листа - стамбене заједнице - pdf

Контролна листа - радно време угоститељски објекти - pdf


Контролна листа - чишћење јавних простора - doc

Контролна листа - изношење и депоновање фекалија и отпадних вода - doc

Контролна листа - 

контрола забране кретања, заустављања, паркирања, остављања возила, других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу 

doc

Контролна листа - одвођење атмосферских и отпадних вода - doc

Контролна листа - баште угоститељских објеката - doc