Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Административне процедуре - урбанизамПретварање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта уз новчану надонаду - zip

Претварање права коришћења изграђеног грађевинског земљишта уз новчану надонаду - zip